KONTAKTI

 Biedrība  “Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40008025267
Juridiskā adrese: Līčupes iela 12, Sunīši, Garkalnes novads, Ropažu pagasts, LV-2137, Latvija
Tālrunis: +371 29178872
E-pasts: oskars.kruze@gmail.com
Banka: AS “Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22X
IBAN konts: LV49PARX0009499730001
SWIFT kods: PARXLV22

Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas izpildinstitūcija – valde ir ievēlēta 2022. gada 27. maijā uz trim gadiem, trīs cilvēku sastāvā, ar tiesībām katram valdes loceklim pārstāvēt biedrību atsevišķi.

Oskars Krūze – valdes priekšsēdētājs

oskars2  oskars.kruze@gmail.com
Dmitrijs Zeiglišs  - valdes loceklis

Dmitrijs  dmitrij.zeiglish@gmail.com
Atis Bogomazovs – valdes loceklis

Atis  atis.bogomazovs@gmail.com

About the Author