KONTAKTI

 Biedrība  “Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40008025267
Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 28, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67338882
Fakss: +371 67338878
E-pasts: birojs@bisers.lv
Banka: AS “Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22X
IBAN konts: LV49PARX0009499730001
SWIFT kods: PARXLV22

Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas izpildinstitūcija – valde ir ievēlēta 2017. gada 10. martā uz diviem gadiem, piecu cilvēku sastāvā, ar tiesībām katram valdes loceklim pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz vienu no valdes locekļiem.

 Valdis Bišers – valdes priekšsēdētājs
valdis@bisers.lv+371 29205213
Oskars Krūze – valdes loceklis
oskars.kruze@gmail.com
Diāna Vucāne – valdes locekle
 diana.vucane@preili.lv
Juris Krūze – valdes loceklis
 juris.kruze@gmail.com

About the Author