KONTAKTI

 Biedrība  “Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40008025267
Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 28, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67338882
Fakss: +371 67338878
E-pasts: oskars.kruze@gmail.com
Banka: AS “Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22X
IBAN konts: LV49PARX0009499730001
SWIFT kods: PARXLV22

Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas izpildinstitūcija – valde ir ievēlēta 2019. gada 29. maijā uz trim gadiem, trīs cilvēku sastāvā, ar tiesībām katram valdes loceklim pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz vienu no valdes locekļiem.

Oskars Krūze – valdes priekšsēdētājs
oskars.kruze@gmail.com
Uģis Cinis – valdes loceklis
Ugis_LC_130811  ugis.cinis@aquasports.lv
Atis Bogomazovs – valdes loceklis
 atis.bogomazovs@gmail.com

About the Author