Sapulču protokoli

2023.gada 14.marta valdes sēdes protokols

2023.gada 13.februāra valdes sēdes protokols

 

2022. gada 27. maija biedru sapulces protokols

2022. gada 20. maja valdes sēdes protokols

2022. gada 12. maija valdes sēdes protokols

 

2021.gada 30. jūnija valdes sēdes protokols

2021.gada 24. augusta valdes sēdes protokols

 

2020.gada 16. jūnija valdes sēdes protokols

2020. gada 1. jūnija valdes sēdes protokols

2020. gada 16.marta valdes sēdes protokols

 

2019. gada 6. novembra valdes sēdes protokols

2019. gada 2. augusta valdes sēdes protokols

2019. gada 31. maija valdes sēdes protokols

2019.gada 29.maija biedru sapulces protokols

 

2018. gada 17. jūlija valdes sēdes protokols

2018. gada 24. maija valdes sēdes protokols

2018. gada 6. aprīļa valdes sēdes protokols

 

2017. gada 28. aprīļa valdes sēdes protokols

2017. gada 10. marta biedru sapulces protokols

 

2016. gada 8. decembra valdes sēdes protokols

2016. gada 12. jūlija valdes sēdes protokols

2016. gada 17. marta biedru sapulces protokols

2016. gada 18. februāra valdes sēdes protokols

 

2015. gada 13. novembra valdes sēdes protokols

2015. gada 8. jūnija valdes sēdes protokols

2015. gada 15. aprīļa valdes sēdes protokols

2015. gada 27. marta biedru sapulces protokols

 

2014. gada 10. decembra valdes sēdes protokols

2014. gada 17. jūlija valdes sēdes protokols

2014. gada 2. jūnija valdes sēdes protokols

2014. gada 17. februāra biedru sapulces protokols

2014. gada 13. janvāra valdes sēdes protokols

 

2013. gada 17. decembra valdes lēmums

2013. gada 7. oktobra valdes sēdes protokols

2013. gada 20.augusta valdes sēdes protokols

2013. gada 8. februāra valdes sēdes protokols

 

2012. gada 3. decembra biedru sapulces protokols

2012. gada 5. novembra valdes sēdes protokols

2012. gada 30. augusta valdes sēdes protokols

2012. gada 6. augusta valdes sēdes protokols

2012. gada 16. jūlija valdes sēdes protokols

2012. gada 10. jūlija valdes sēdes protokols

2012. gada 28. jūnija valdes sēdes protokols

2012. gada 21. maija valdes sēdes protokols

2012. gada 16. aprīļa valdes sēdes protokols

2012. gada 2. aprīļa biedru sapulces protokols

2012. gada 5. marta valdes sēdes protokols

2012. gada 6. februāra valdes sēdes protokols

2012. gada 26. janvāra valdes sēdes protokols

2012. gada 16. janvāra valdes sēdes protokols

2012. gada 2. janvāra valdes sēdes protokols

 

2011. gada 6. decembra valdes sēdes protokols

2011. gada 1. decembra biedru sapulces protokols

2011. gada 6. jūnija biedru sapulces protokols

2011. gada 24. marta biedru sapulces protokols

2011. gada 17. februāra biedru sapulces protokols

2011.gada  6. janvāra  valdes sēdes protokols

2011. gada 6. janvāra  biedru sapulces protokols

About the Author