30. jūlijā “Jūrmalas Kauss” ūdens slēpošanas slalomā

plakats50

APSTIPRINU:
Latvijas ūdensslēpošanas un veikborda federācijas
Valdes priekšsēdētājs Valdis Bišers
2011. gada 15. jūlijā

2011. gada „Jūrmalas kausa” ūdensslēpošanā
NOLIKUMS

1.  Sacensību mērķis.
Popularizēt ūdensslēpošanas sporta attīstību Latvijā un Jūrmalas pilsētā. Apzināt aktīvos sportistus. Noteikt labākos Latvijā startējošos ūdensslēpotājus.

2.  Sacensību rīkotājs un organizācija
2.1. Sacensības rīko Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija (turpmāk tekstā – federācija).
2.2. Atbildīgais par sacensību organizāciju Valdis Bišers un Arnis Pekša.

3.  Sacensību norises laiks un vieta.
Sacensības notiks 2011. gada 30.jūlijā Priedaines ūdensslēpošanas trasē Jūrmalā.
09:00 Oficiālie treniņi;
11:00 Sacensību atklāšana;
11:30 Sacensību pirmais aplis
Sieviešu grupas starts;
Vīriešu grupas starts;
15:30 Sacensību otrais aplis
Sieviešu grupas starts;
Vīriešu grupas starts;
19:15 Paraugdemonstrējumi;
20:00 Sacensību noslēgums, apbalvošana.

4.  Sacensību oficiālā laiva
Ski Nautique

5.  Sacensību dalībnieki, grupas, pienākumi
5.1. Sacensībās piedalās ūdensslēpotāji, kuri ir aizpildījuši un iesnieguši parakstītu sacensību dalībnieka pieteikuma anketu.
5.2. Sacensības notiek sekojošās dalībnieku grupās:
Vīrieši: Under 10. Under 12, Under 14, Under 17, Senior, Open
Sievietēm: Under 10. Under 12, Under 14, Under 17, Open
5.3. Samaksājot sacensību dalības maksu un aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu, dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un nes pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī uzņemas risku par iespējamo nelaimes un traumu gadījumiem sacensību norises laikā.

6.  Sacensību dalībnieka pieteikuma forma un reģistrācija

Sacensību dienā 2011. gada 30. jūlijā līdz plkst. 11:00 visi sacensību dalībnieki reģistrējas sacensību sekretariātā aizpildot dalībnieku anketu.

7.  Sacensību dalības maksa
Dalības maksa par piedalīšanos sacensībās Ls 17, 00 jauniešiem līdz 18. gadu vecumam Ls 10,00. tajā ietilpst viens treniņbrauciens (2 trases – slalomā) un divi sacensību braucieni. Reģistrējoties sacensībām dalībniekam ir jāmaksā dalības nauda.

8.  Sacensību oficiālie treniņbraucieni

8.1. Bezmaksas sacensību oficiālie treniņbraucieni (2 trases) tiek nodrošināti sacensību dalībniekiem, kuri ir izpildījuši Nolikuma 7. punkta nosacījumus.
8.2. Sacensību oficiālo treniņbraucienu laiki:
Treniņbraucienu laiku iepriekš saskaņojot ar Dzintaru tālr. 29495283
29.07.2011.     18:00 – 21:00
30.07.2011.     09:00 – 11:00

9.  Sacensību noteikumi, vērtēšana un uzvarētāju noteikšana
9.1. Sacensības notiks pēc Starptautiskās ūdensslēpošanas un veikborda Federācijas (IWWF) noteikumiem ūdensslēpošanas slalomā.
9.2. Minimālais laivas starta ātrums 34 km/h.
9.3. Katram sacensību dalībniekam ir divi braucieni.
9.4. Sacensību uzvarētājs tiek noteikts pēc labākā uzradītā rezultāta vienā no diviem braucieniem.
9.5. Vienādu rezultātu gadījumā ir pārbrauciens par pirmo vietu.
9.6. Braucienos sacensību dalībnieku starta kārtas numura katrā grupā izlozē dators.

10.  Ēdināšana sacensību laikā
Ēdināšanas uzņēmums – sacensību norises vietā.

11. Sacensību noslēgums
Sacensību norises vietā pēc visu sportistu apbalvošanas kopīga fotografēšanās un after – pārtijs DJ pavadībā.

About Latvijas Ūdens slēpošanas un veikborda federācija